Weekend Sale | Save $10. Get the code »

Murat Ukray

Murat Ukray, ayn1 zamanda yay1nc1l1k da yapan yazar, 1976 y1l1nda 0stanbul'da dodu. Üniversite'de Elektronik Mühendislii okuduktan sonra, Yazarl1k ve Yay1nc1l1k hayat1na at1ld1. Yay1nlanm1_ -14- kitab1 vard1r. Son Kehanet Yazar1n 14. Kitab1d1r. Yazar1n yay1nlanm1_ dier Kitaplar1 1- K1yamet Gerçeklii (Kurgu Roman) (2006), 2- Birle_ik Alan Teorisi (Teori - Fizik & Matematik) (2007), 3- 0sevilik 0_aretleri (Ara_t1rma) (2008), 4- Yarat1l1_ Gerçeklii- 2 Cilt (Biyoloji & Biyokimya Atlas1)(2009),...See more