alibris logo

Wyra?enia Regularne. Leksykon Kieszonkowy. Wydanie II

by

Poznaj wyra?enia regularne, aby wykorzysta? moc ich mo?liwo?ci w najpopularniejszych j?zykach programowania! Chcesz pozna? przepisy na wyra?enia regularne? Chcesz wykorzystywa? mo?liwo?ci Unicode w j?zyku Ruby, Java, Perl, PHP, Pyton, C oraz .NET? Chcesz wiedzie?, jak stosowa? wyra?enia regularne zaimplementowane w ro?nych j?zykach programowania? Wyra?enia regularne s? narz?dziem umo?liwiaj?cym analiz? i modyfikowanie tekstu przez dopasowywanie wzorcow. S? one ?a?cuchem znakow zawieraj?cym kombinacj? normalnych znakow ...

loading
  • Book Details
  • Seller
Wyra?enia Regularne. Leksykon Kieszonkowy. Wydanie II
2008, Helion & Company

ISBN-13: 9788324613922

Trade paperback

Filter Results
Shipping
Item Condition
Seller Rating
Other Options
Change Currency